De trend
De waarde van aandelen en de conjunctuurklok zijn nauw met elkaar verbonden, zij het op een complexe manier. Verschillende factoren, waaronder de economische conjunctuur, beïnvloeden de waarde van aandelen. In een hoogconjunctuur, wanneer de economie groeit en bloeit, is er over het algemeen meer vertrouwen onder beleggers. Dit kan leiden tot een stijgende vraag naar aandelen, wat op zijn beurt de prijzen kan doen stijgen. In een laagconjunctuur of neergang, wanneer de economie vertraagt of krimpt, kan het vertrouwen van beleggers afnemen wat kan resulteren in een daling van de aandelenprijzen. De conjunctuur klok kan dienen als een indicator van de algemene economische situatie. Bijvoorbeeld, in een hoog conjunctuurfase waarin de conjunctuurklok wijst op groei en positieve economische indicatoren, kunnen beleggers meer geneigd zijn om te investeren in aandelen, wat de waarde doet stijgen.. Daarentegen kunnen beleggers terughoudender zijn in een laagconjunctuurfase waarin de conjunctuurklok wijst op een economische neergang, wat kan leiden tot een daling van de aandelenprijzen. Het is echter belangrijk op te merken dat de waarde van aandelen niet alleen wordt bepaald door de economische conjunctuur, maar ook door andere factoren, zoals de prestaties van het bedrijf zelf, marktverwachtingen, rentetarieven, geopolitieke gebeurtenissen en meer. Naast alle lagere trendniveaus is de trend in de economie de belangrijkste, en deze wordt weergegeven door de conjunctuurklok. Nu is het relevant om te bespreken hoe deze conjunctuur klok werkt.
Het CBS houdt voor tal van factoren de stand bij en heeft deze verwerkt in een conjunctuur klok, welke te zien is in de volgende afbeelding.
De bovenstaande conjunctuurklok geeft de stand weer per eind juni 2023. In de hoeken van de weergave kunt u zien welk deel van de conjunctuurgolf betrekking heeft op het betreffende kwadrant. Op dit moment bewegen verschillende onderdelen van boven de trend naar een teruggang en uiteindelijk naar een laagconjunctuur.
Een klein artikeltje over de trend In de handel is het bekend, dat je, om winst te maken, moet handelen in de richting van de trend. Als je tegen de trend in gaat, zal je kans op winst snel afnemen. Verder wordt je altijd benadrukt dat wanneer je handelt in een bepaald tijdframe, je altijd moet kijken naar de  trend in het hogere tijdframe. Dit komt doordat bijvoorbeeld een stijgende trend in een lager tijdframe een correctie kan zijn op de dalende trend van het hogere tijdframe. . De vraag die direct opkomt is met welke trends je rekening moet houden in volgorde van belang bij de aanschaf of verkoop van aandelen of opties daarop. Deze trends zijn grofweg als volgt, in aflopend belang: •	De trend in de economie •	De trend in de algemene markt •	De trend in het betreffende bedrijf waar het aandeel betrekking op heeft •	De trend in de beurskoers . De belangrijkste trend is dus die van de economie. De trend in de economie wordt keurig bijgehouden door het CBS  via wat wordt genoemd de conjunctuurklok. .    Hieronder ziet u een afbeelding van de conjunctuurcyclus. De zwarte stijgende lijn vertegenwoordigt de gemiddelde groei van de economie. De golvende lijn geeft de conjunctuurgolf weer, wat de totale vraag naar goederen en diensten in een economie betekent
In onderstaande afbeelding ziet u deze conjunctuurklok weergegeven in een lijn grafiek vanaf het jaar 2000.
Wanneer de fase van de conjunctuurklok inderdaad invloed heeft op de aandelenmarkt, moeten we overeenkomsten kunnen vinden in de grafische weergave van zowel de conjunctuurklok als de AEX-index.
De hoofdlijnen zijn duidelijk te zien en natuurlijk is een directe 1-op-1 vergelijking niet mogelijk. De AEX-index vertegenwoordigt slechts 25 aandelen van de duizenden die beschikbaar zijn op de markt. Het is ook belangrijk om in gedachten te houden dat er altijd aandelen zijn die tegen de algemene trend in bewegen. Desondanks is het over het algemeen verstandig om voorzichtig te zijn en geen aandelen te kopen tijdens de periodes waarin de conjunctuurcyclus verschuift van hoogconjunctuur naar recessie en uiteindelijk naar laagconjunctuur. Aan de andere kant kan het de moeite waard zijn om verder onderzoek te doen naar mogelijke aankopen van aandelen wanneer de conjunctuurcyclus zich van laagconjunctuur naar herstel beweegt en uiteindelijk naar hoogconjunctuur. Let op dat deze conclusies voorzichtigheid vereisen en dat individuele situaties en marktomstandigheden altijd in overweging moeten worden genomen voordat er beslissingen worden genomen.
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-economie/conjunctuur/conjunctuur Bronnen: http://www.jstas.com/cycles/cyclus.htm
De conjunctuurklok is alweer dalend sinds juni-2022.
conjuntuurklok
Datum
waarde
30-06-2022
0,591
31-07-2022
0,504
31-08-2022
0,471
30-09-2022
0,343
31-10-2022
0,202
30-11-2022
0,130
31-12-2022
0,015
31-01-2023
-0,106
28-02-203
-0,232
31-03-2023
-0,355
30-04-2023
-0,488
31-05-2023
-0,621
30-06-2023
-0,722