Delta
De delta is een getal tussen 0 en 1 voor een Call optie en tussen 0 en -1 voor een Put optie U ziet dit getal altijd weergegeven bij een optie matrix bij uw broker. Het is het getal wat de gevoeligheid van de optiepremie aangeeft bij een verandering van de onderliggende waarde. Wanneer de Delta bijvoorbeeld 0,72 is, dan zal de waarde van de optie toenemen of afnemen met 72% van de waarde wijziging van de onderliggende waarde. Stel de onderliggende waarde stijgt van 12 naar 13, ofwel een toename van 1. De optiepremie van een Call zal dan met 72% van 1 stijgen, dus toenemen met 0,72. . Zoals ik al vertelde verloopt de toename / afname niet lineair, maar volgens een kromme. Een Call optie die far-OTM is zal een Delta hebben van nagenoeg 0 Een Call optie die far-ITM is zal een Delta hebben richting de waarde 1. Een Put optie die far-OTM is zal een Delta hebben van nagenoeg 0. Een Put optie die far-ITM is zal een Delta hebben richting de waarde -1. Daar tussen in zit een versnelling in toename / afname van de Delta wanneer deze naar de ATM beweegt. De versnelling in de toename/afname is het hoogst rond het punt waar de optie ATM wordt/is. U zie dit weergegeven in onderstaande grafieken, eerst voor een Call en daaronder voor een Put optie.                          . Let op de verticale schaal verdeling, dat is een positief getal bij de Call optie en een negatief getal bij de Put optie . Dan kent ieder wel de uitspraak dat de Delta ruwweg een indicatie is van het percentage dat de optie waarschijnlijk winst op gaat leveren. Een Delta van 0,1 is dan 10% ofwel 90% kans dat ie niks op gaat leveren. Een Delta van 0,9 is dan 90%, ofwel slechts 10% kans dat ie niks op gaat leveren. . Daar is de Delta niet voor bedoeld, maar ergens wel logisch. . Ik zal dat proberen uit te leggen. . Stel, we verwachten een stijging voor Alfen, die momenteel de dag afsloot op de waarde 65,26 , en we willen van die verwachting profiteren door eenvoudig een Call te kopen. Er is een enorm aanbod van opties, wat betreft premie en looptijd, maar we verwachten voor dit voorbeeld de stijging op korte termijn, en kijken naar de serie van 16 -Juni. We twijfelen tussen de keuze van een Call met strike 58 (oeps…. Beetje prijzig) en een Call met strike 70 (lekker ‘goedkoop’). . Vanavond lees ik nabeurs de volgende (midprice) waarden: C 58 premie 7,95 en een Delta van 0,926 C 70 premie 0,39 en een Delta van 0,147 Wat is nu de ‘beste’ strike om aan te schaffen? . De Call met strike 58 heeft een Delta van 0,926 ofwel 92,6% kans dat deze ITM eindigt. De Call met strike 70 heeft een Delta van 0,147 ofwel 14,7% kans dat ie ITM eindigt. . Daar zit al een waarschuwing in. . Laten we e.e.a. effe uit elkaar trekken. . Call strike 58 met een premie van 7,95 De intrinsieke waarde is op dit moment 65,26 – 58 geeft 7,26 De tijdwaarde bedraagt dan 7,95 – 7,26 = 0,69 Dat houdt in, dat zodra Alfen ruim 1% in waarde stijgt, je winst gaat maken; immers de tijdwaarde (lucht) die je betaald hebt is dan al ‘verdiend’ en de rest wordt winst. . Call strike 70 met een premie van 0,39 De intrinsieke waarde is 65,26- 70 is negatief 4,74. Intrinsiek kan niet kleiner zijn dan 0, dus de intrinsieke waarde is 0. De premie van 0,39 is dus volledig tijdwaarde. Lekker goedkoop, en de tijdwaarde is zelfs nog minder dan die van de Call met strike 58. Maar, wanneer gaat deze optie bij expiratie nu winst opleveren? Om break-even te komen zal de koers van Alfen naar 70 + 0,39 geeft de waarde 70,39 moeten gaan, en daarboven wordt pas winst gemaakt. Van 65,26 naar 70,39 is een stijging van 5,13 ofwel 7,8% . Vergelijken we de getallen, dan zien we dat bij de strike 58 de koers slechts 1% hoeft te stijgen om winst te maken, terwijl bij de strike 70 de koers 7,8% moet stijgen om in het winst gebied te komen. En de kans dat de koers meer dan 1% stijgt is natuurlijk vele malen groter dan dat de koers meer dan 7,8% stijgt. . En dat is wat het getal Delta ‘weergeeft’ wat betreft de verwachting dat de optie winst gaat opleveren. . Blijft natuurlijk over de vraag: waardoor wordt de Delta beïnvloed? De Delta wordt beïnvloed door de Gamma, ook een griek. Daarnaast is de delta ook afhankelijk van de volatiliteit van de onderliggende waarde, en de looptijd van de optie. U ziet dat in de onderstaande grafieken.  .