Gamma
Gamma is het getal wat aangeeft hoe de waarde van de delta wijzigt. Gamma is altijd een positief geval, zowel bij een Call als bij een Put. Uit de eerste zin kun je al wel een beetje opmaken hoe de grafische weergave van gamma er uit ziet. Immers wanneer we naar de grafiek van de delta kijken dan zien dat de toename / afname rondom het ATM punt het hoogst is. Bij far-ITM en far-OTM is de toename/afname bijna 0. Hieronder ziet u de grafische weergave van de gamma voor een Call optie.
De gamma beïnvloedt de delta, maar wordt zelf weer beïnvloedt door onder andere: De resterende looptijd van de optie (TTE) De volatiliteit van de onderliggende waarde De mate waarin de optie OTM-ATM of ITM is Een optie met een kortere looptijd heeft een hogere gamma dan een optie met een langere looptijd.
Een optie met een hogere volatiliteit heeft een lagere gamma dan een optie met een lagere volatiliteit (die dus een hogere gamma heeft) bekeken bij het ATM punt. U ziet dat weergegeven in onderstaande grafiek voor een Call optie met de looptijd van een jaar en een strike van 100 voor 3 verschillende volatiliteit waarden.
De gamma is een griek om sterk in de gaten te houden. De gamma kan bij expiratie van ATM opties ‘enorm’ in waarde stijgen. ‘enorm’ moet u relatief zien, maar een toename van 0,05 naar 0,25 is niet uitzonderlijk. . even snel een voorbeeldje: Stel je voor eeen ATM optie met een delta van 0,5 wat inhoudt dat de optie premie met 0,5 toeneemt voor elke 1 stijging van de onderliggende waarde. Wanneer we nu een optie hebben die ATM is met een looptijd van nog slechts 2 dagen, zul je zien dat de delta bij een stijging van de onderliggende waarde omhoog kan schieten van 0,5 naar 1. Laat dat even doordringen. Dit komt doordat de gamma is ‘geëxplodeerd’ van 0,05 naar 0,25; een toename van honderden procenten bij slechts een toename van 2 punten van de onderliggende waarde. . Eenvoudig is nu om in te zien dat de premie van opties die rond de ATM noteren fors in waarde kunnen schommelen doordat de gamma ineens fors is toegenomen of afgenomen. . Aan het begin van dit stukje leest u dat de gamma voor zowel een put als een call altijd positief is. Dit kan erg belangrijk zijn bij optie combinaties. Stel dat u een delta neutrale posities heeft opgebouwd door de koop van Calls en Puts. De delta’s compenseren elkaar, maar de vega’s doen dit niet, die laatsten tellen bij elkaar op. Bij een stukje over optie combinaties wordt dat verder uitgewerkt.