Bull noch Bear
De intentie van deze website is een beter begrip en gebruik tot stand te brengen omtrent het werken met opties. . Er wordt verondersteld dat u met de basis begrippen Call, Put, premie, rechten, plichten enzovoorts bekend bent. Verdere uitleg volgt in de toekomst. Opmerkingen mogen naar: info@bullnochbear.com Stay tuned… .